Home > Agenda

05-11-2017, Archiefsneupers weer op excursie

Zondag 5 november zoeken de Harlinger archiefspeurders het 7 kilometer verderop: in Museum Martena. Ze gaan op bezoek bij Sophia en Wytze, en krijgen te horen hoe het 19 oktober is verlopen op het symposium over boedelinventarissen in de Reinwardt Academie, waar de Harlingers een presentatie gaven.17-11-2017, Najaarsvergadering

Alle leden van Oud Harlingen zijn, bij voorkeur vergezeld door een enthousiaste introducé, van harte welkom bij de Najaarsvergadering in de stadsschouwburg. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren open, aanvang is 20.00 uur. Alle leden ontvangen van tevoren de stukken nog thuis.