Vereniging > Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de vereniging Oud Harlingen vergadert gewoonlijk maandelijks.
Algemene mails kunt u richten aan info@oud-harlingen.nl


Sinds 16 april 2019 bestaat het bestuur uit:

 • Mevr. A.F. Visser (voorzitter)
  Achlumerhof 24, 8862 PW Harlingen
  tel. 0517-416367, e-mail: anneke.visser@ziggo.nl

 • Mevr. M. Funk (secretaris)
  Voorstraat 43a, 8861 BE Harlingen
  tel. 0517-433064, e-mail: mfunk3946@gmail.com

 • Dhr. F.G.M. Attema (penningmeester / ledenadministratie)
  Zuiderhaven 26, 8861 XV Harlingen
  tel. 0517-417711, e-mail: f.attema@home.nl

 • Chr. Huizenga-Leegstra
  Gerben Oswaldstraat 32, 8861 TX Harlingen
  tel. 0517-434293, e-mail: chrishuizenga@home.nl

 • Mevr. Wiegerina van der Meer
  Bosboom Toussaintstraat 23, 8861 GJ Harlingen
  tel. 0517-850670, e-mail: wiegerina@wiegerina.nl

 • Mevr. Elly Runia
  Bernhardlaan 14, 8872 NN Midlum
  tel. 06-3372 4230, e-mail: ellyrunia@gmail.com

 • Dhr. Hans Otten
  Noordijs 15, 8861 AB Harlingen
  tel. 0517-854364, e-mail hans.otten@ziggo.nl

 • Mevr. Eelkje Weidenaar
  Zuiderhaven 106, 8861 XV Harlingen
  eelkjeweidenaar@gmail.com

 • Dhr. Iemke-Pieter Zeijlemaker
  Noordmeep 16, 8862 DE Harlingen
  tel. 06-51185274, e-mail: filmfonds@oud-harlingen.nl