Vereniging > Downloads

Downloads

Hieronder kunt u jaarverslagen, notulen en andere bestanden downloaden.
Klik eerst op het pijltje bij een categorie om te zien welke stukken er beschikbaar zijn. Open vervolgens het document dat u wilt zien door er op te klikken.
  Standpunten en reacties

  De vereniging geeft de gemeente en andere partijen zoals projectontwikkelaars regelmatig, gevraagd of ongevraagd, een mening over bijvoorbeeld verbouwplannen of stads(her)inrichting.

  Jaarrekeningen

  Jaarlijks legt het bestuur tijdens de Voorjaarsvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid, ook financieel.


  Zoutwinning

  De zoutwinning wordt inmiddels behartigd door de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Actuele informatie is daarom niet meer op deze site te vinden. Contact: Chris Elsinga, chris@terp10.nl of 0518-481494 (werkdagen).