Werkgroepen > Zeevaartschool

Projectgroep Zeevaartschool

In 2018 bestond het maritiem onderwijs in Harlingen 200 jaar. Voor het gedenkboek 'Leren navigeren', dat is verschijnen, digitaliseerde een tijdelijke projectgroep het totale leerlingenregister van de Zeevaartschool.

De projectgroep telde 6 leden: Eke van der Heide, Ans Helvrich-Riem, Renée Langhout, Varinia Westerhof, Rita Wiersma en Riekje Zijlstra-Heida, met begeleiding van Jeanine Otten van het Gemeentearchief. Het jubileumboek wordt geschreven door Jurjen Leinenga.

Informatie over het project is te verkrijgen bij:
Dhr. Chris Elsinga
Telefoon: 0518-481494
E-mail: chris@terp10.nl