Activiteiten > Zoutwinning

Zoutwinning

Vanaf eind 2019 wil Frisia Zout BV zout winnen voor de havenmond van Harlingen.
Oud Harlingen vroeg de gemeenteraad in 2014 om niet aan de plannen mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat de beoogde zoutwinning geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed', maar tevergeefs. Zie ook de downloads bij 'Zoutwinning'.