Activiteiten > Zoutwinning

Zoutwinning

Vanaf eind 2019 wil Frisia Zout BV zout winnen onder de Waddenzee, voor de havenmond van Harlingen. Oud Harlingen wil voorkomen dat de bodemdaling die daardoor gaat ontstaan schade aanricht aan de monumentale binnenstad.

Volgens Frisia Zout komt de contour van de bodemdalingsschotel in de haven van Harlingen te liggen. Oud Harlingen is daar niet gerust op, omdat elders - bijvoorbeeld ook in Wijnaldum, vlakbij Harlingen - de vorm van de schotel niet perfect rond maar grillig is, en zich bovendien over een groter gebied uitstrekt dan vooraf voorspeld. In Harlingen, met een ongekend groot aantal monumentale panden op een klein oppervlak, zou dat al snel tot enorme schade kunnen leiden.

In 2014 heeft de vereniging de gemeenteraad gevraagd niet aan de plannen voor zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat de beoogde zoutwinning geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' De gemeente heeft daar geen gehoor aan gegeven. Navraag leert dat mijnbouw elders in het land op allerlei plekken tot schade leidt, waarbij (semi-)overheden wel, en particulieren niet worden gecompenseerd voor de schade. Een voorbeeld hiervan is het Groninger aardbevingsgebied, maar ook het zoutwinningsgebied rond Veendam.

Om een dergelijke situatie in Harlingen te voorkomen is in juli 2017 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor een aantal (Harlinger) erfgoedorganisaties, rentmeesters van kerken en particuliere huiseigenaren. Inmiddels is een aparte rechtspersoon in het leven geroepen, de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, die zich met het voorkomen van schade door zoutwinning bezighoudt.
Op deze site is onder downloads bij 'Zoutwinning' allerlei informatie over dit onderwerp te vinden.