Vereniging > ANBI-status

ANBI schenkingsregister

Per 1 januari 2017 is Oud Harlingen erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze Vereniging kunnen u als schenker dus belastingvoordeel opleveren.

De status 'culturele ANBI', die wij óók kregen, levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Dit geldt voor zowel losse als voor periodieke giften. Klik op het pijltje voor verdere informatie.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels en een beleidsplan is verplicht. Aan al deze voorwaarden voldoet de vereniging Oud Harlingen.

De status 'culturele ANBI' die Oud Harlingen kreeg is éxtra aantrekkelijk. Particulieren mogen dan namelijk in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor ondernemingen is dat zelfs 1,5 keer.

Vindt u dit aanleiding voor een extra steuntje in de rug? Heel graag!
U kunt een periodieke gift laten vastleggen bij de notaris of met een voorbeeldformulier van de Belastingdienst. Het RSIN-nummer dat u daarbij nodig hebt (een fiscaal identificatienummer)
is 8060 49 947.
Een eenmalige gift is vanzelfsprekend net zo welkom. Maak uw bijdrage dan over op rekeningnummer NL04 RABO 0325 5408 10 ten name van Oud Harlingen.

Het jaarverslag 2021 vindt u hier.
De jaarrekening 2021 vindt u hier en de balans 2021 hier.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.
De jaarrekening 2020 vindt u hier en de balans 2020 hier.

Het jaarverslag 2019 vindt u hier.
De jaarrekening 2019 vindt u hier en de balans 2019 hier.

Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier.

Het jaarverslag 2018 vindt u hier.
De jaarrekening 2018 vindt u hier.

Het jaarverslag 2017 vindt u hier.
De jaarrekening 2017 vindt u hier.
De balans 2017 vindt u hier.
  Schenkingsregister

  September 2021: 2021-1 Map met oude briefkaarten uit de erfenis/boedel van de fam. Sieperda.

  November 2021: 2021-2 Ontvangen van mevrouw De Mul:
  - Magazine nrs. 14, 23, 31, 32, 33 en 34
  - Harlingen in oude ansichtkaarten
  - 2 boekjes 'Kuieren door oud Harlingen"
  - Harlingen mien Stadsje 1, 2, 4 en 5
  - Uit het album van Harlingen
  - Ontdekkingstocht van Harlinger VOC-commandeur
  - Dat....heb ik nooit geweten
  - De spoorlijn Harlingen Leeuwarden
  - 150 jaar Harlinger Courant
  - De Harnser februari, maart en oktober 1983

  2022-1
  Ontvangen van de heer Wiarda: oude foto's/kaarten van Harlinger straten.

  2022-2
  Ontvangen via de heer F. Velthuis: oude tekeningen van o.a. de Zeevaartschool.

  2022-3

  Ontvangen via mevr. Ida Verhaar: boekje van de uitvoering "Die Schopfung" uit 1927.

  2022-4

  Ontvangen via mevr. Klazien-Zeijlemaker-Roos, boek "Harlingen in oorlogstijd". Was in het bezit van mevr. N. Altena-Muijskens.