Vereniging > ANBI-status

ANBI schenkingsregister

Per 1 januari 2017 is Oud Harlingen erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan onze vereniging kunnen u als schenker dus belastingvoordeel opleveren.

De status 'culturele ANBI', die wij óók kregen, levert nog eens éxtra belastingvoordeel op. Dit geldt voor zowel losse als voor periodieke giften. Klik op het pijltje voor verdere informatie.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels en een beleidsplan is verplicht. Aan al deze voorwaarden voldoet de vereniging Oud Harlingen.

De status 'culturele ANBI' die Oud Harlingen kreeg is éxtra aantrekkelijk. Particulieren mogen dan namelijk in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor ondernemingen is dat zelfs 1,5 keer.

Vindt u dit aanleiding voor een extra steuntje in de rug? Heel graag!
U kunt een periodieke gift laten vastleggen bij de notaris of met een voorbeeldformulier van de Belastingdienst. Het RSIN-nummer dat u daarbij nodig hebt (een fiscaal identificatienummer)
is 8060 49 947.
Een eenmalige gift is vanzelfsprekend net zo welkom. Maak uw bijdrage dan over op rekeningnummer NL04 RABO 0325 5408 10 ten name van Oud Harlingen.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.
De jaarrekening 2020 vindt u hier en de Balans 2020 hier.

Het jaarverslag 2019 vindt u hier.
De jaarrekening 2019 vindt u hier en de Balans 2019 hier.

Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier.

Het jaarverslag 2018 vindt u hier.
De jaarrekening 2018 vindt u hier.

Het jaarverslag 2017 vindt u hier.
De jaarrekening 2017 vindt u hier.
De balans 2017 vindt u hier.

 

 
  Schenkingsregister

  September 2021:

  2021-1 Map met oude briefkaarten uit de erfenis/boedel van de fam. Sieperda.

  November 2021:

  2021-2 

  Van mevrouw De Mul ontvangen. 

  Magazine nr 14,23,31,32,33,34
  Harlingen in oude ansichtkaarten
  2 boekjes kuieren door oud Harlingen
  Harlingen mien Stadsje 1,2,4,5
  Uit het album van Harlingen
  Ontdekkingstocht van Harlinger VOC commandeur 375 jaar geleden (rene Attema)
  Dat....heb ik nooit geweten
  De spoorlijn Harlingen Leeuwarden
  150 jaar Harlinger Courant
  De Harnser feb maart oktober1983