Gids voor Harlingen rond 1934 (repro) (€ 9.50)

Gids voor Harlingen rond 1934 (gereproduceerd) 54 pagina's. Gelimiteerd aantal op voorraad.

Met 56 oude reclames van nu nog bestaande bedrijven en bedrijven die allang niet meer in het staatbeeld voorkomen. Met de oude 3 cijferige telefoonnummers. Ook verschillende verhalen over de stad.

Verzendkosten buiten de stad Harlingen is € 3,50, in Harlingen wordt deze bezorgd.

Klik op het pijltje voor enkele verhalen en reclame spreuken.

Diverse verhalen en informatie :

 • Iets uit Harlingens Geschiedenis
 • Uit de geschiedenis van het Dijkwezen
 • Harlingen's Handel, Scheepvaart en Nijverheid
 • De aantrekkelijkheid van Harlingen voor Vreemdelingen

Enkele van de 56 oude reclames :

 • "Ons streven is, onze cliëntèle steeds tot hare volle tevredenheid te bedienen" D. Overzet
 • "Het huis voor geschenken" City-magazijn
 • "Bagger- en Waterbouwkundige werken" I.C. Kooyman
 • "Aanleg van Sanitaie Installaties etc." B. Zeijlmaker
 • Vereeniging Harlinger Zwembad "Aan de Noorderzeedijk bij de molen"
 • "Speciaal Ondergoederen en witte goederen zaak" De wolwinkel Alkema & zoon
 • Het Gemeente Gas- en Electriciteitbedrijf "levert U zijn producten tegen Billijken Prijs"
 • "AUTOMOBIELEN Lanen 73-81-82" J.F. Krol
 • "Heeren- en Kinderkleeding naar Maat en Confectie" Fa. S. de Wit
 • HOTEL "HEERENLOGEMENT" "eerste en oudste hotel-café-restaurant ter plaatse" A.C.W. van Riet
 • "Alle hout is geen timmerhout" D.Z. Mulder
 • "Boter, Kaas, Eieren, Comestibles en Fijne Vleeschwaren" S.W. Postma
 • "FRIESCH en toch niet KOPPIG, ZACHT en toch ... PITTIG" Oolgaard's Oude Genever
 • "Modelwasscherij 'De Bleek'" Firma B. Koster & Co.
 • "Uitsluiten 1ste soort waar" Janzen's Banketbakkerij
 • "Drogerijen - Chemicaliën - Specialité's - Verbandstoffen" Drogisterij S. Terpstra
 • "Voordat gij Meubelen koopt, verzuim dan niet eens bij ons te zien" Firma C. van der Schoot & Co.
 • "Onderricht in : Theorie en Koorzang, Piano - Orgel" Mevrouw T. Voorhoeve-Koolen
 • "Onze beschuit straat aan de spits" Ruardi's Bakkerij
 • "Altijd beter goed voor minder geld" Vlasakker's Stoffenhuis
 • "Echte Pieterman's Deventer Koek" Firma Augs. Bisschop

Adresboek gemeente Harlingen 1965 (repro) (€ 8.95)

Het door de gemeente Harlingen in 1965 uitgegeven adresboek met onder meer de namen van alle bewoners en hun adressen. Voorzien van enkele advertenties uit die tijd. 

De prijs van het boek is € 8,95 (exclusief € 3,85 verzending).

Klik op het pijltje voor de inhoudsopgave.

Inhoudsopgave:

 • Voorwoord uitgever
 • V.V.V. Harlingen
 • Algemene inlichtingen
 • Kerken
 • Gezinsverzorging Kruisverenigingen
 • Huisartsen - Specialisten
 • Onderwijs
 • Verenigingen
 • Woningbouw verenigingen
 • Alfabetische naamlijst met vermelding van adres
 • Alfabetische stratenlijst met opgave van bewoners
 • Branchelijst van adverteerders

Sjouke Lettinga tekent Harlingen (€ 14.99)

In dit boekje zijn meer dan 83 pagina's zijn vele tekeningen van Sjouke Lettinga (1920-1996) opgenomen.

Het geeft een impressie van de schilderachtige hoekjes die hij tegen kwam bij zijn wandelingen in zijn stad.

Herdruk. Origineel van 1983.
Prijs exclusief verzending

Broersma treft Harlingen (€ 5.00)

Teruggekeerd in Harlingen gaat ouwe seun Jaap Broersma op zoek naar het DNA van de stad. In de Harlinger Courant publiceert hij herinneringen aan vroeger en hij kijkt met nieuwe ogen naar het Harlingen van nu. Jaap heeft iets met ogen en legde daarom de ogen van een aantal Harlingers op doek vast. 

Klik op het pijltje voor de inhoudsopgave.
Prijs inclusief verzending. Bijna uitverkocht !!!

Onder andere :

 • Hein Kuiken
 • Nico Pellenbarg
 • Don Hoffman
 • Leo Copini
 • Anneke Visser
 • Jan Meester
 • Ubbo Posthuma
 • Karin Brugman
 • Wiebe van Dijk

Harlinger VOC-commandeur in 1643 (€ 15.00)

In 1643 zette de Harlinger ontdekkingsreiziger Marten Gerritsz Fries als eerste Europeaan voet aan wal op het huidige Russische eiland Sachalin. Auteur René Attema beschreef zijn reis in 112 rijk geïllustreerde pagina's als een spannend verhaal, bedoeld voor een breed publiek.

Klik op het pijltje voor meer informatie.
Prijs exclusief verzending.

Het boek is het sluitstuk van - met tussenpozen - vijfentwintig jaar onderzoek naar de VOC-commandeur. De speurtocht begon in 1993 met een brief van twee Russische studenten uit Moskou. Fries was in Harlingen door de tijd in de vergetelheid geraakt en veel informatie over deze VOC-dienaar en ontdekkingsreiziger kon daardoor niet worden aangeleverd. Reden voor wijlen Yde Elsinga om een onderzoek te starten, waaraan door de jaren heen een aantal mensen hun medewerking heeft gegeven. In Jakarta werden kopieën van originele documenten gemaakt en in 2017 deed een Nederlandse docente, woonachtig op Sachalin, nog onderzoek ter plaatse. Tot zijn overlijden was Yde Elsinga de bewaker van het dossier en inspireerde hij anderen mee te helpen gegevens te verzamelen en zelf op onderzoek te gaan.

Zee sleepboot de "Holland" 100 JAAR Historie (€ 42.50)

Henry Drost heeft bestaande en nieuwe geschiedenis gebundeld in een schitterend uitgevoerd boek met heel veel nieuw fotomateriaal en aandacht voor de vele vrijwilligers en bestuursleden die de restauratie hebben aangepakt, waardoor dit prachtige schip niet op de schroothoop is beland maar een tweede leven heeft gekregen als varend maritiem monument. Ook aan dit tweede leven van de ‘Holland’, de restauratie, de buitenlandse reizen en kortere reisjes naar Vlieland en Terschelling, de vrienden- en donateursvaarten en guusjen op Terschelling, uitgebreid aandacht in dit boek.

Klik op het pijltje voor meer informatie.
Prijs exclusief verzending.

De legendarische Terschellinger zeesleepboot ‘Holland’ is op Terschelling en in Harlingen een regelmatige en imposante verschijning. De ‘Grand Old Lady’ zoals het schip liefkozend wordt genoemd viert dit jaar haar zeventigste verjaardag. Ruim 100 jaar hebben sleepboten met de naam ‘Holland’ vanuit Terschelling zee gekozen veelal om assistentie te verlenen aan in moeilijkheden geraakte schepen.

Ook heeft de ‘Holland’ bergingen verricht langs de gehele Noordzeekust en is ze zelfs met casco’s de oceaan over gestoken. De ‘Holland’ heeft samen met haar drie voorgangers geschiedenis geschreven. Niet alleen het romantische Hollands Glorie gedoe, maar ook de harde Terschellinger werkelijkheid. De gevechten om de buit, het redden van mensen, het bestrijden van branden, maar ook de hartverscheurende verhalen van reders, kapiteins en bemanningen.

Specificaties
Auteur: Henry Drost

Taal: Nederlands

ISBN: nr.9789491276408

Cover: Hardcover

Harlingen Toendertied deel 2 (€ 20.00)

Harlingen Toendertied deel 2

Het laatste boek van Hein van den Oever, Harlinger fotograaf en eigenaar fotozaak op de Kleine Bredeplaats.

In 1984 verscheen het eerste deel van HARLINGEN TOETERTIED dat samengesteld werd uit foto's die vier Engelse passagiers van de Londenboot "Leeuwarden" bij hun bezoek aan Harlingen in mei 1905 hadden gemaakt.

Deel twee van HARLINGER TOENTERTIED beslaat de peiode 1949 - 1965. Het is voornamelijk samengesteld uit foto's afkomstig uit de archieven van Hein van den Oever. We hebben er met deze uitgave bewust voor gekozen om een recentere periode in beeld te brengen die bij velen herinneringen uit hun eigen jeugd op zal roepen.

Klik op het pijltje voor meer informatie.
Normale verkoopprijs € 29,50 speciaal voor onze leden € 20,00. Prijs exclusief verzending.

Gaf het eerste deel een beeld van Harlingen ruim honderd jaar geleden, dit tweede deel laat ons het Harlingen van ongeveer vijftig jaar later zien. Het tijdvak van de wederopbouw na vijfjaren van Duitse bezetting. De eerste jaren na de oorlog waren een tijd van schaarste en soberheid en gericht op herstel van de geleden oorlogsschade. In 1948 was onze welvaart al weer op het peil van 1929. De daarop volgende vijftigerjaren stonden geheel in het teken van een groeiende welvaart. In 1952 vertoonde onze betalingsbalans voor het eerst na de oorlog weer een overschot en tot 1963 vermeerde onze welvaart met de ruim de helft. Het is deze periode met zijn snelle ontwikkeling van onze welvaart en expansie die de foto's in HARLINGEN TOENTERTIED II ons laten zien. Samenstelling o.a. met medewerking van mevr. Corrie Houtman, mevr. Griet de Jong, Lolke Visser en de tekst geschreven door dhr. Jan K. Norg. Er zijn nog een aantal exemplaren te koop. AANRADER !!

Historisch Harlingen "De mooiste stad aan het Wad!" (€ 10.00)

Het plakboek Historisch Harlingen is nu op voorraad bij de vereniging Oud Harlingen.

Leeg boek is gratis en de verzendkosten € 6,00

Leeg boek + 216 losse stickers € 5,00 en de verzendkosten € 6,00

Geplakt boek € 10,00 en de verzendkosten € 6,00

Graag aangeven wat u wilt. Of ophalen of ontvangen. Klik op het pijltje voor de complete inhoudsopgave.

Zoals u misschien weet en in dit album kunt lezen werd in 1956 de eerste zelfbedieningswinkel, de Help Zelf in de Hoogstraat in Harlingen geopend. In die jaren vijftig van de vorige eeuw kampten veel monumentale panden in de Harlinger binnenstad met achterstallig onderhoud en zelfs verval. Om het monumentale karakter van Harlingen in stand te houden werd in die 50-er jaren, om precies te zijn op 8 november 1954 de Vereniging Oud Harlingen opgericht. De vereniging wil met het verzamelen, vastleggen en uitgeven van historische gegevens de geschiedenis van Harlingen een plaats geven in het heden en de toekomst. 

Met zo’n 1500 leden en vele tientallen vrijwilligers in werkgroepen worden veel activiteiten ontplooid: van archiefonderzoek tot advisering, van rechtsgeding tot uitgave van publicaties en zo meer. Daarin past ook de samenstelling van dit album dat ter gelegenheid van de heropening van de vernieuwde ‘zelfbedieningswinkel’ in opdracht van de JUMBO Harlingen Spoorstraat wordt uitgegeven.

Als alle foto ‘s verzameld en ingeplakt zijn geeft het album een veelzijdig beeld van Harlingen in zowel vroegere als tegenwoordige tijd, een beeld dat in menig opzicht recht doet aan ons oude ‘stadsje’ en omliggende dorpen en buurtschappen. We hebben bij de samenstelling niet alleen gebruik gemaakt van ansichtkaarten maar ook van originele foto ‘s waarvan enkele niet eerder zijn gepubliceerd. Met de weergave van het vele dat is verdwenen komen vanzelfsprekend nostalgische herinneringen naar boven. We hopen dat die bij gaan dragen aan het denken over goede oplossingen voor toekomstige veranderingen in onze gemeente.

Hoodfstukken:

 1. Ontstaan van Harlingen
 2. Ontwikkeling van Harlingen
 3. Verdwenen gebouwen & Objecten
 4. Havens, Schepen en Veerdiensten
 5. Zeezwembaden
 6. Stormen
 7. Bekende Harlingers
 8. Winkels
 9. Van Veiling tot Jumbo
 10. Scholen
 11. Molens
 12. Sport
 13. Winter
 14. De Elfstedentocht
 15. Beelden & Monumenten
 16. Omliggende Dorpen (de Koningsbuurt, Midlum en Wijnaldum)
 17. Nieuwe wijken

We wensen u met dit album veel verzamel-, lees-, kijk- en wandelplezier

 

Harlingen en Omstreken / Harlingen and Environs (1910) (repro) (€ 8.95)

Harlingen en Omstreken is uitgegeven door DE VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VREEMDELINGENVERKEER, voorloper van het latere V.V.V.

Het boekje is 2 talig Nederlands en Engels en bevat bijzondere mooie advertenties en verhalen over onze mooie stad Harlingen, ook fietstochten, aantal binnen gekomen schepen (grootscheepvaart) van 1901 tot en met 1909, etc..

Verzendkosten buiten de stad Harlingen is € 3,50, in Harlingen wordt deze bezorgd.

 

Klik op het pijltje voor enkele verhalen en reclame spreuken.

Diverse verhalen en informatie :

 • Casper de Robles
 • Consulaten
 • Historisch overzicht
 • Plantsoenen - Engelsche tuin - Harmens park
 • Rijtoer "Harlingen-Pietersbierum-Sexbierum-Oosterbierum- .... - Midlum-Harlingen"
 • Rijtoeren
 • Rijwieltochten
 • Uitstapjes
 • Zeebaden
 • Zeiltochtjes

Enkele van de 36 oude reclames :

 • Hull & Netherlands Steamship Comp. "Agents I.&S. Wiarda, J. Foekens, F. Harmsen & Co., Remko & Comp."
 • Stations-Hotel "Rozenburg" van G.I. Zwaga "Telefoon No. 35"
 • Hotel "Wijnia" Noorderhaven 32
 • Cafe-Restaurant De Beurs, "High class private boarding-etstablishment"
 • Zeebaden voor Dames en Meisjes, D. van Drooge "Abonnement per seizoen Fl. 6,00 - per enkel bad Fl. 0,40"
 • Zeebaden voor Heeren, D. van Drooge "Abonnement per seizoen Fl. 3,00 - per enkel bad Fl. 0,20"
 • Wijnkooperij, D. Oolgaard & Zoon
 • L. Leydesdorff, Simon Stijlstraat "Jewels, Watches, Chasted Silver,  ....."
 • R. Oswald, "Manufacturer of High-Class hand-made CIGARS"
 • Cycle-Store, J.F. Krol  "Agency of Humber-, royal Enfield, Osmond and Fongers-Cycles"
 • E. Pais, "Fancy-articles, Faience of Makkum. - Delft Tiles, ..."

Bouwe Smits, handelaar in van alles (€ 10.00)

Bouwe Smits zetelde tientallen jaren in zijn paleis aan de Zoutsloot. Per bakfiets bracht hij kleur en fleur in de stad. Wie stapte niet bij hem binnen voor een kastje of petroleumstel? De herinneringen van zoon Geert Smits geven een ontwapenend inkijkje in het leven van een onvergetelijke ouwe seun!

De prijs van het boek is € 10,- (exclusief € 3,50 verzending). Nog een klein aantal op voorraad !

100 jaar Harlingen van boven (€ 15.00)

Een uniek fotoboek met 127 luchtfoto's van de stad, in zwart/wit en kleur, over de periode 1919–2019. Wie in Harlingen woont kan zijn huis terug vinden!

De prijs van het boek is € 15,- (exclusief € 5,-- verzending).

Magazine Oud Harlingen - 39 - 2023 (€ 6.95)

Bestel hier het laatst uitgegeven nummer van ons magazine en maak uw verzameling compleet.


Klik op het pijltje voor de inhoudsopgave.
Prijs exclusief verzending.

 Inhoudsopgave

 • De Kerkpoortsbrug, Bauke S Posthuma 39 - 3
 • Het Katholieke Begrafeniswezen in Harlingen, Joop van der Heide en Chiel Wilbrink 39 - 8
 • De eerste Harlinger autobusdienst, Bauke S Posthuma 39 - 11
 • Voetafdrukken van de firma Woudstra, Johannes Woudstra 39 - 16
 • De grafzerk van steenhouwer Jelle Ages Agema, Willem Hansma 39 - 22
 • Achtste Elfstedentocht in oorlogstijd, Henry Drost 39 - 24
 • De Scheerstraat, Ellen de Vries 39 - 26
 • De Kaperarchieven, Siem L.W. van Eeten 39 - 28
 • Fraulein Amsbeck, de huishoudster van dokter Bosch, Jonny de Groot 39 - 32
 • Archeologisch speurwerk in het Hannemahuis, Roel Sluiter 39 - 36
 • Harlinger Burgemeester in Den Haag, overvallen, gegijzeld en afgeperst, Jeanine Otten 39 - 38
 • Een goddelijke aardappel, Wiegerina van der Meer 39 - 41
 • Het Harlinger nieuws uit 1985, Geert Noorman 39 - 42
 • Omstreden avonturier uit Harlingen blijkt auteur van radicaal feministisch pamflet, Jeanine Otten 39 - 45

75 Jaar Vrijheid (€ 19.45)

Deze kloeke uitgave (224 pagina's) bestaat uit twee delen: 
- de bezettingsgeschiedenis van Harlingen met vooral veel, deels nog niet eerder gepubliceerde foto’s
- de historie van het Centraal Comité 1945, voortkomend uit die bezettingsgeschiedenis.

Aanbieding: € 10,00 en alleen voor leden van de vereniging Oud Harlingen € 7,50 (exclusief € 4,55 verzending). 
In Harlingen wordt het boek na betaling op rekening van Oud Harlingen zonder verzendkosten bij u afgeleverd. Ook is het te koop bij de boekhandels Bruna, van der Velde en De Jong. Klik op het pijltje rechtsboven voor meer informatie en de complete inhoudsopgave.

Jan Norg, die in 2005 het standaardwerk 'Harlingen en de Tweede Wereldoorlog' publiceerde, geeft in dit boek nog eens een bondig overzicht van de gebeurtenissen in Harlingen tijdens de bezetting. Het belangrijkste van zijn nieuwe bijdrage zijn echter de foto’s van Harlingen in oorlogstijd. En het is een indrukwekkende collectie geworden: maar liefst 138 foto’s waarin het Harlinger leven in die dramatische tijd wordt verbeeld. U zult, om een voorbeeld te noemen, een heel vertrouwde plek herkennen terwijl u ziet hoe Duitsers er een razzia uitvoeren. Op andere, even bekende plekken treft u geschut aan, of zijn versperringen aangebracht, en u beseft hoe de oorlogstijd het normale leven van de inwoners van toen beïnvloedde en ontregelde. Maar ook zult u Duitse militairen zien die zich vermaken in onze mooie stad en zelfs treft u ontspannen tafereeltjes aan met de Harlingers van toen in het zwembad. Al met al een belangrijke aanvulling op onze kennis van de stad in oorlogstijd en een belangrijke toevoeging aan het beeld dat we van die tijd hebben.

De memorabele geschiedenis van het Centraal Comité 1945, ook al verluchtigd door talrijke foto’s, volgt dan logisch op de bezettingsgeschiedenis. Het Centraal Comité kwam voort uit de Harlinger bevolking en vond z’n ontstaansreden in de Duitse bezetting. De Duitsers hadden, ook in Harlingen, het vrije verenigingsleven door bezetting en onderdrukking kapotgemaakt. Het hele maatschappelijke leven was door de oorlog en de onderdrukking door de bezetter en z’n Nederlandse handlangers verregaand ontwricht. Al direct na de bevrijding was er de behoefte om met de wederopbouw van de eigen samenleving in een vrije toekomst te beginnen. Het Centraal Comité is daar, op uitnodiging van het net weer ingerichte gemeentebestuur al meteen in mei 1945 aan de slag gegaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord burgemeester Roel Sluiter

Deel 1, de oorlogsjaren in Harlingen
   1. Harlingen voor 10 mei 1940 blz. 9
   2. De Duitse inval op 10 mei 1940 blz. 12
   3. De Duitse bezetting van 11 mei 1940 - 17 april 1945 blz. 16
   4. De Harlinger bevolking onder de Duitse bezetting blz. 26
   5. Bevrijding Harlingen op 17 april 1945 blz. 35
   6. Harlingen na de bevrijding blz. 44
   7. Harlingen viert de bevrijding blz. 55

Deel 2, na de bevrijding
   75 Jaar. Het CC’45 in vogelvlucht blz. 59
   8. De beginjaren van het Centraal Comité 1945-1949 blz. 61
   9. De jaren vijftig blz. 86
 10. De turbulente jaren zestig blz. 99
 11. Muziek en cultuur in de jaren zeventig blz. 109
 12. Koningin Beatrix en Harlingen 750 jaar stad, de jaren tachtig blz. 125
 13. De jaren negentig, bevrijdingsfeest en monument zeevarenden blz. 136
 14. Het jaar van de ‘seumer van 2000’ en verder blz. 144
 15. De jaren 2010-2020 blz. 158

Deel 3, Bijlagen en overzichten blz. 191
  75 Jaar Vrijheid in Harlingen blz. 193
  Herdenken en vrijheid vieren blz. 194
  Herdenking 4 mei bij het Zeeliedenmonument blz. 195
  Herdenking 4 mei op de Algemene Begraafplaats blz. 198
  Adopteer een Monument blz. 200
  Herdenking 4 mei in Wijnaldum blz. 200
  Omgekomen Harlingers blz. 201
  Monumenten blz. 202
  Beheer Trebol 1971-1991 (de Skouburg) blz. 207
  Van Koninginnedag naar Koningsdag blz. 210
  Van Julifeestweek naar Junifeestweek tot Harlinger Stadsfeesten blz. 212
  De Anton Wachterprijs blz. 214
  De Ina Dammanprijs blz. 215
  Schenkingen, bijzondere evenementen en onderscheidingen blz. 216
  CC bestuursleden blz. 218
  Bronvermelding blz. 224