Huizenproclamaties

Dit samenwerkingsverband van Oud Harlingen met het gemeentelijk Stadsarchief heeft als doel zoveel mogelijk gegevens over Harlingen boven water te krijgen en beschikbaar te stellen.

De projectgroep telt een kleine 10 leden. Zij houden zich momenteel bezig met het overnemen van gegevens uit ca. 16.500 verkoopaktes van onroerend goed in de Harlinger binnenstad. De aktes dateren uit de periode 1597-1810. De werkgroep komt gewoonlijk elke woensdag van 10.00-12.00 uur bij elkaar in de gehoorzaal van het Hannemahuis, maar leden werken ook individueel thuis aan het transcriberen van aktes.

Inmiddels zijn er 12.000 aktes doorgeploegd. Dat uitpluizen levert precieze plaatsbepalingen van huizen op, en inzicht in familierelaties, beroepen, straat-, steeg- en huisnamen. De bijeengebrachte gegevens zijn te raadplegen via een aparte site: www.kleinekerkstraat.nl
Onder de menuknop 'Huizen' is daarop via 'Zoek je huis' elk pand in de Harlinger binnenstad te vinden (op straatnaam en huisnummer), met daarbij alle gegevens die tot nu toe zijn ontdekt.
Het project wordt inhoudelijk geleid door Stefan Elsinga en Jeanine Otten van het Stadsarchief en komt mede tot stand dankzij de Freonen fan de Argiven Fryslân.

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks een basis- of vervolgcursus Oud Schrift gegeven, verzorgd door medewerkers van het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar of door Oud Harlingen zelf.

Informatie over de werkgroep is te verkrijgen bij:
Dhr. Chris Elsinga
Telefoon: 0518-481494 (werkdagen)
E-mail: chris@terp10.nl