Beeldbank

Eén van de manieren om het verleden levend te houden is het maken van films en het vertonen daarvan. Al sinds 1989 houdt onze Beeldbank (voorheen het filmfonds) zich daar mee bezig.

De Beeldbank van de vereniging verzamelt, restaureert, digitaliseert, rubriceert en vertoont filmbeelden die betrekking hebben op onze stad. Inmiddels beschikken we over een flinke collectie historische films.
Een man, die al decennia beelden van Harlinger evenementen vastlegt is Jacob Roorda. Tijdens het Noordelijk Film Festival 2015 werd hij geportretteerd als 'stadsfilmer'. Informatie over hem vindt u hier.

Compilaties van filmbeelden worden regelmatig vertoond, onder meer tijdens de Visserijdagen en tijdens Ledenvergaderingen, maar ook op verzoek van organisaties zoals wijkverenigingen.

Bent u geïnteresseerd of bent u wellicht in het bezit van historisch filmmateriaal, neem dan contact op met de contactpersoon van onze Beeldbank:

Dhr. Iemke-Pieter Zeijlemaker
Noordmeep 16 te Harlingen
Telefoon: 06-51185274
E-mail: beeldbank@oud-harlingen.nl

Ook VHS-banden kunnen interessant zijn voor ons archief. Bezit u oude videobanden met beelden van de stad, van evenementen of van andere interessante gebeurtenissen? Meld het ons. Wij digitaliseren de waardevolle beelden dan voor ons archief, en u krijgt uw videoband plus de beelden op dvd retour. Contactadres hiervoor:

Dhr. Fred Attema
Telefoon: 0517-417711
E-mail: f.attema@home.nl