Werkgroepen > Boedelinventarissen

Boedelinventarissen

Eind 2016 is een nieuwe tak van de Werkgroep Archiefonderzoek van start gegaan. Een groep met voornamelijk nieuwe mensen is begonnen met het transcriberen van boedelbeschrijvingen. Dat levert interessante gegevens op.

Een sterfhuis werd in vroeger eeuwen compleet geïnventariseerd. Alles werd per kamer genoteerd door de plaatselijke uitdraagsters - uiteraard in het kader van belastingheffing over de nalatenschap. Dit vormt een heel informatieve bron van gegevens, die leuke inkijkjes geeft in de inrichting, leven en bedrijf van mensen in de 17e en 18e eeuw.

Er is echter vrijwel nooit genoteerd in welk huis de boedelbeschrijving precies plaatsvond, dus het koppelen van de gevonden gegevens aan de juiste locatie in de stad is weer een nieuwe uitdaging. Gelukkig is er enig houvast: meestal wordt het huis van de beschreven overledene een paar maanden na de inventarisatie verkocht. Dan valt verder te komen in de locatiebepaling door een link te leggen met de verkoopakte.
De gegevens worden stapsgewijs gepubliceerd op www.kleinekerkstraat.nl

De werkgroep komt gewoonlijk elke woensdag van 10.00-12.00 uur bij elkaar in de gehoorzaal van het Hannemahuis, maar leden werken ook individueel thuis aan het transcriberen van aktes.

Informatie: Chris Elsinga
0518-481494 (werkdagen)
chris@terp10.nl    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}