Werkgroepen > Bouwzaken

Werkgroep Bouwzaken

Bouwen of graven in een historische stad als Harlingen vraagt extra zorg en aandacht. De werkgroep Bouwzaken houdt, mede dankzij tips vanuit de bevolking, een oogje in het zeil.

Bouw-, stadsvernieuwings- en monumentenbeleid beschouwen wij allereerst als een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wij dragen echter graag bij aan behoud en herstel van de monumentale waarden in de gemeente Harlingen, met name de binnenstad. Onze werkgroep Bouwzaken:
► signaleert dreigende of al gaande aantasting van monumentale waarden, door verval, onachtzaamheid of illegale sloop
► loopt met grote regelmaat bouwaanvragen en -vergunningen na
► volgt (de verandering van) het bouw- en monumentenbeleid in de vorm van bestemmingsplannen, Welstandsnota etc.

De werkgroep adviseert het bestuur van Oud Harlingen en bereidt eventuele stappen zoveel mogelijk voor.

In uiterste gevallen komt het juridische procedures. Soms botst het belang van de gemeente, een huiseigenaar of projectontwikkelaar nu eenmaal met het algemene belang. Dan kan een procedure de enige weg zijn om de doelstelling van de vereniging te bereiken. In zulke gevallen worden de belangen van Oud Harlingen behartigd door Alderse Baas Advocaten in Joure.

Informatie over de werkgroep bij:

Mevr. Eelkje Weidenaar
Zuiderhaven 106, 8861 XV Harlingen


e-mail: bouwzaken@oud-harlingen.nl 

    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}