Downloads

Hieronder kunt u jaarverslagen, notulen en andere bestanden downloaden.
Klik eerst op het pijltje bij een categorie om te zien welke stukken er beschikbaar zijn. Open vervolgens het document dat u wilt zien door er op te klikken.

  Nieuwsbrieven

  Met de halfjaarlijkse Nieuwsbrief informeren we onze leden over lopende en komende zaken.
  • convocatie voorjaarsvergadering 2024.pdf
  • nieuwsbrief 2023 12.pdf
  • nieuwsbrief 2023 06.PDF
  • nieuwsbrief 2022 12.PDF
  • nieuwsbrief 2022 06.pdf
  • nieuwsbrief 2021 12.pdf
  • nieuwsbrief 2021 06.PDF
  • nieuwsbrief 2020 12.pdf
  • nieuwsbrief 2020 06.pdf
  • nieuwsbrief 2019 12.pdf
  • nieuwsbrief 2019 06.pdf
  • nieuwsbrief 2018 12.pdf
  • Nieuwsbrief 2018 06.pdf
  • nieuwsbrief 2017 12.pdf
  • nieuwsbrief 2017 06.pdf
  • nieuwsbrief 2016 12.pdf
  • nieuwsbrief 2016 06.pdf
  • nieuwsbrief 2015 12.pdf
  • nieuwsbrief 2015 06.pdf
  • nieuwsbrief 2014 12.pdf
  • nieuwsbrief 2014 06.pdf
  • nieuwsbrief 2013 12.pdf
  • nieuwsbrief 2013 06.pdf
  • nieuwsbrief 2012 12.pdf
  • nieuwsbrief 2012 06.pdf
  • nieuwsbrief 2011 12.pdf
  • nieuwsbrief 2011 06.pdf
  • nieuwsbrief 2010 12.pdf
  • nieuwsbrief 2010 06.pdf

  Standpunten en reacties

  De vereniging geeft de gemeente en andere partijen zoals projectontwikkelaars regelmatig, gevraagd of ongevraagd, een mening over bijvoorbeeld verbouwplannen of stads(her)inrichting.
  • 2021-12-19 Brief aan BenW betr kamerverhuur.pdf
  • 2021-11-07 Verzoek VOH betr centrale ambtelijke huisvesting.pdf
  • 2017-10-25 Aandachtspunten Gemeenteraadsverkiezingen 2018.pdf
  • 2017-08-17 Oproep aan de formatietafel.pdf
  • 2017-08-17 Brief VOH aan Frisia Zout betreffende formatietafel.pdf
  • 2017-08-15 Brief VOH aan Frisia Zout betreffende nulmeting.pdf
  • 2017-07-24 Brief VOH aan Frisia Zout nulmeting.pdf
  • 2017-07-18 Brief VOH aan gemeente Harlingen.pdf
  • 2017-07-11 Brief VOH aan TCBB ondersteuning.pdf
  • 2017 J.van DunnĂ© Omkering bewijslast bij gaswinning - 2016.pdf
  • 2017 J. van DunnĂ© Mijn en dijn in de Mijnbouwwet van 2003 - 2014.pdf
  • 2017 Review Winningsplan Havenmond 2013.pdf
  • 2015-12-09 Brief Vaste Kamercommissie EZ.pdf
  • 2015-12-09 Aanzet Oud Harlingen voor evaluatie Terrassenbeleid.pdf
  • 2015-11-30 Brief minister Kamp.pdf
  • 2015-11-30 Brief Vaste Kamercommissie EZ.pdf
  • 2015-11-19 Commentaar op plannen Harmenspark.pdf
  • 2015-10-29 Inspreekreactie Oud Harlingen nav de Reactienota Welstandsnota.pdf
  • 2015-09-22 Aanvullende reactie op de concept Welstandsnota.pdf
  • 2015-09-15 Reactie VOH op de concept Welstandsnota.pdf
  • 2015-05-20 reactie Voorontwerp bestemmingsplan Willemshaven.pdf
  • 2015-04-28 reactie Beleidsnotitie Archeologie.pdf
  • 2014-09-16 verzoek gemeenteraad betreffende zoutwinning.pdf
  • 2014-04-09 aandachtspunten gemeenteraad.pdf
  • 2012-10-16 zienswijze ontwerpbestemmingsplan havenkwartier.pdf
  • 2012-07-24 zienwijze voorontwerp bestemmingsplan binnenstad.pdf
  • 2012-06-20 verzoek drop-it asbakken.pdf
  • 2012-05-16 denkrichtingen ontwikkeling waterfront.pdf
  • 2012-04-19 standpunt straatnaamgeving.pdf
  • 2011-11-12 voorlopig bestuursstandpunt havenmantsje.pdf
  • 2011-09-27 standpunt sanitaire voorzieningen.pdf
  • 2011-09-27 reactie op reactienota havenkwartier.pdf
  • 2010-12-21 reactie bestemmingsplan havenkwartier.pdf
  • 2010-05-19 reactie op bijgestelde notitie bouwhoogte.pdf
  • 2010-02-17 inspraakreactie willemshaven en notitie hoogbouw
  • 2010-02-17 standpunt behoud kokosfabriek.pdf
  • 2009-09-29 reactie hoogbouwnotitie.pdf

  Privacybeleid

  Oud Harlingen wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij hebben op een rijtje gezet met welk doel we persoonsgegevens van u vragen of al in bezit hebben, hoe lang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

  • Privacyverklaring VOH.pdf

  Ledenvergaderingen

  De ledenvergaderingen in voor- en najaar zijn druk, informatief, gezellig en gratis toegankelijk.
  • convocatie voorjaarsvergadering 2015.pdf
  • Notulen 2022-11-18.pdf
  • Notulen 2022-04-22.pdf
  • Notulen 2021-11-19.pdf
  • Notulen 2021-04-23.pdf
  • Notulen 2020-11-27.pdf
  • Notulen 2020-04-21.pdf
  • Notulen 2019-11-22.pdf
  • Notulen 2019-04-16.pdf
  • Notulen 2018-11-16.pdf
  • Notulen 2018-04-17.pdf
  • Notulen 2017-11-17.pdf
  • Notulen 2017-04-18.pdf
  • Notulen 2016-11-18.pdf
  • Notulen 2016-04-19.pdf
  • Notulen 2015-11-20.pdf
  • Notulen 2015-04-14.pdf
  • Notulen 2014-11-21.pdf
  • notulen 2014-04-15.pdf
  • notulen 2013-11-22.pdf
  • notulen 2013-04-23.pdf
  • notulen 2012-11-16.pdf
  • notulen 2012-04-24.pdf

  Jaarverslagen

  Onze jaarverslagen geven in vogelvlucht een beeld van de voorbije activiteiten.
  • Jaarverslag 2022.pdf
  • Jaarverslag 2021.pdf
  • Jaarverslag 2020.pdf
  • Jaarverslag 2019.pdf
  • Jaarverslag 2018.pdf
  • Jaarverslag 2017.pdf
  • Jaarverslag 2016.pdf
  • Jaarverslag 2015.pdf
  • Jaarverslag 2014.pdf
  • jaarverslag 2013.pdf
  • jaarverslag 2012.pdf

  Jaarrekeningen

  Jaarlijks legt het bestuur tijdens de Voorjaarsvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid, ook financieel.
  • Jaarrekening 2022.pdf
  • Balans 2022.pdf
  • Jaarrekening 2021.pdf
  • Balans 2021.pdf
  • Jaarrekening 2020.pdf
  • Balans 2020.pdf
  • Jaarrekening 2019.pdf
  • Balans 2019.pdf
  • Jaarrekening 2018.pdf
  • Balans 2018.pdf
  • Jaarrekening 2017.pdf
  • Balans 2017.pdf
  • Jaarrekening 2016.pdf
  • Balans 2016.pdf
  • Jaarrekening 2015.pdf
  • Jaarrekening 2014.pdf
  • Jaarrekening 2013.pdf

  Trefwoordenregister Magazine

  De afgelopen decennia verschenen vele honderden lezenswaardige artikelen in ons Magazine. Dit register op de inhoud helpt u uw weg daarin te vinden.

   Zoutwinning

   Het voorkomen van schade door de zoutwinning voor de kust bij Harlingen wordt behartigd door onze 'dochteronderneming', de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Actuele informatie vindt u op www.sbhh.nl.