Projectgroep Se suuden en se wuuden

Deze projectgroep hield zich gedurende ongeveer 5 jaar bezig met het (her)ontdekken, beschrijven en levend houden van het Harlinger taaltsje.

Om te beginnen bundelde de werkgroep Harlinger liedjes en cabaretteksten in het boekje 'Gaan jou met een Singeltsje om?' Deze uitgave werd in augustus 2012 gepresenteerd tijdens een muzikale Harlinger avond in Trebol. Hoewel het project in die zin is afgesloten geldt: foto's, teksten en bladmuziek blijven welkom!

Vervolgens publiceerde de werkgroep in 2014 een verzameling typisch Harlinger woorden en uitdrukkingen. Die zijn vastgelegd in het boekje 'Harlinges, mien taaltsje - van pienehasses tot gatsjepanne'. Ook hierbij blijven aanvullingen echter welkom. Het boekje bevat ook Harlinger anekdotes en verhaaltjes, en een voorstel voor een uniforme schrijfwijze van het Harlingers. Aan dat laatste leverden Froukje Oswald-de Jager en Gerben Oswald een belangrijke bijdrage.

Leden van de projectgroep waren Cor Balt, Theo Kalksma, Gerry Kuijper, Rinnie van der Meulen, Geert Noorman, Piter van Tuinen en Jan Zeinstra.