Activiteiten > Informatiestands

Informatiestands

Gedurende het jaar kunt u her en der een stand van Oud Harlingen tegenkomen. Daar is informatie over onze activiteiten te krijgen en zijn diverse publicaties te koop.

Tijdens de landelijke Open Monumentendag kan Harlingen -met 600 monumenten binnen de stadsgrachten- natuurlijk niet achterblijven. Jaarlijks worden er in samenwerking met andere cultuurhistorische verenigingen in de stad diverse activiteiten georganiseerd. Gewoonlijk vindt u op deze dag een stand van onze vereniging op de stoep van het Hannemahuis op de Voorstraat. 

Op de zaterdag van de Visserijdagen, eind augustus, is de Instuif al decennialang een vast onderdeel. Oud Harlingen organiseert hier een fototentoonstelling en draait er oude films. De toegang is gratis. Ook hier is de vereniging met een stand aanwezig.
    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}