Werkgroepen > Redactie magazine

Magazine Oud Harlingen

Al decennia brengt de vereniging jaarlijks in november het Magazine Oud Harlingen uit. De vele honderden artikelen die zijn verschenen, vormen inmiddels een waardevol naslagwerk.

Het Magazine behandelt jaarlijks een grote verscheidenheid aan onderwerpen uit de Harlinger stadsgeschiedenis.

Tijdens een gezellige avond in het Hannemahuis wordt het nieuwste nummer gepresenteerd, omlijst met muziek en achtergrondverhalen van auteurs.

Leden krijgen het blad thuisbezorgd. Voor andere belangstellenden is het Magazine verkrijgbaar bij de Harlinger boekhandel en het Hannemahuis. Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen vindt u hier.

Bij de presentatie van het Magazine 2023 is afscheid genomen van de trouwe redactieleden Anneke F. Visser, Hinke de Jong, Geert Noorman en Theo Althuis. De redactie van het Magazine bestaat nu uit Roel Sluiter, Bauke S. Posthuma, Johnny de Groot en Elly Runia.

Hebt u tips voor een boeiend artikel dat het verdient in ons magazine te worden geplaatst of wilt u zelf een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de redactie via redactie@oud-harlingen.nl 

    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}