Werkgroepen > Redactie magazine

Magazine Oud Harlingen

Al decennia brengt de vereniging jaarlijks in november het Magazine Oud Harlingen uit. De vele honderden artikelen die zijn verschenen, vormen inmiddels een waardevol naslagwerk.

Het Magazine behandelt jaarlijks een grote verscheidenheid aan onderwerpen uit de Harlinger stadsgeschiedenis.

Tijdens een gezellige avond in het Hannemahuis wordt het nieuwste nummer gepresenteerd, omlijst met muziek en achtergrondverhalen van auteurs.

Leden krijgen het blad thuisbezorgd. Voor andere belangstellenden is het Magazine verkrijgbaar bij de Harlinger boekhandel en het Hannemahuis. Een overzicht van alle tot nu toe verschenen artikelen vindt u hier.

Hebt u tips voor een boeiend artikel dat het verdient in ons magazine te worden geplaatst of wilt u zelf een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de eindredactie: mw. Hinke de Jong of mw. Anneke F. Visser.

De redactie van het Magazine bestaat uit:

Mw. Anneke F. Visser
Achlumerhof 24
8862 PW Harlingen
Tel. 0517-416367

Mw. Hinke de Jong
B. Apothekerstraat 3
8861 EN Harlingen
Tel. 0517-419115

Dhr. Geert Noorman
Bosboom Toussainstraat 55
8861 GL Harlingen
Tel. 0517-416628

Dhr. Theo Althuis
Zuiderhaven 25
8861 CK Harlingen
Tel. 06 28060797