Werkgroep Stadshistorie

Onze oude havenstad kent een rijke geschiedenis. In laden en kasten, op zolders, in archieven en in herinneringen van ouderen valt daarover altijd weer iets nieuws te ontdekken.

In de Werkgroep Stadshistorie is een aantal actieve leden voortdurend bezig met de historie van de stad door telkens nieuwe verhalen boven water te halen.

Via onderzoek en publicaties proberen de leden van de werkgroep de belangstelling van het publiek te wekken voor het vele moois dat Harlingen biedt. Er wordt inhoudelijke hulp geboden bij het samenstellen van bijvoorbeeld tentoonstellingen of rondwandelingen en ook worden jaarlijks verschillende lezingen gegeven.

Hebt u belangstelling om u in te zetten met betrekking tot het onderzoeken en uitdiepen van het verleden van onze mooie stad, of hebt u suggesties voor de werkgroep? Neem dan contact op. Informatie bij:

Mevr. Wiegerina van der Meer
Bosboom Toussaintstraat 23, 8861 GJ Harlingen
tel. 0517-850670, e-mail: jeugdeducatie@oud-harlingen.nl