Activiteiten > Stadsschouw

Stadsschouw

Het bewaren en bewaken van een monumentale stad vraagt voortdurende zorg en aandacht. Eens per jaar inventariseert het bestuur knelpunten en verbeteringen.

Als bestuur van de vereniging is het onmogelijk alles in de gaten te houden, wat in de stad gebeurt.  Door 1 keer per jaar een "TOUR" door de stad te maken vallen er vaak bijzonderheden op. Zowel in negatieve als positieve zin.  Een positieve bijzonderheid, noem het maar een ontdekking,  ziet u op bijgaande foto's.  Dit jaar had het bestuur het centrum in wijken verdeeld en zo was dit jaar het gebied aan de noordkant van de Noorderhaven aan de beurt. Op het Scheffersplein zag het bestuur een bijzonder gevelsteen. Nader onderzoek wees uit dat het om een Bijbeltekst ging.  Zo ziet u maar weer, omhoog kijken blijft de moeite waard in onze prachtige stad.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}