Activiteiten > Stadsschouw

Stadsschouw

Het bewaren en bewaken van een monumentale stad vraagt voortdurende zorg en aandacht. Eens per jaar inventariseert het bestuur knelpunten en verbeteringen.

Als bestuur van de vereniging is het onmogelijk alles in de gaten te houden, wat in de stad gebeurt. Gelukkig kunnen we rekenen op vele andere oren en ogen. Oud Harlingen wordt met regelmaat getipt over al dan niet wenselijke werkzaamheden. Dat gebeurt de ene keer door omwonenden, de andere keer door leden van het Stadsgidsenteam of door toevallige voorbijgangers. Zo kan -soms op het nippertje- een (achter)gevel of bijvoorbeeld de bestrating van Friese geeltjes worden behouden. Natuurlijk hebben we ook een Werkgroep Bouwzaken, die structureel met name bouw- en sloopvergunningen in de gaten houdt.

Traditiegetrouw maakt het bestuur 's zomers een 'kuierke' door de stad om her en der polshoogte te nemen. Onderweg wordt vaak ook een blijk van waardering langsgebracht bij huiseigenaren, die hun pand opmerkelijk hebben verbeterd. Als voorbeeld hierboven de prachtig gerestaureerde burgemeesterswoning op Heiligeweg 7/7a.