Statuten

Oud Harlingen is een Vereniging. Het bestuur probeert de leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In onze statuten is vastgelegd hoe het bij Oud Harlingen reilt en zeilt.

De statuten uit het oprichtingsjaar 1954 zijn in 2012 aangepast aan de nieuwe tijd. Tijdens de Najaarsvergadering, dat jaar, was het vereiste quorum echter niet aanwezig om over de nieuwe statuten te kunnen stemmen. Daarvoor had meer dan 50% van de leden aanwezig moeten zijn - ofwel meer dan 723 personen! In de Voorjaarsvergadering van 2013 werden de nieuwe regels alsnog met massale steun omarmd.

Tijdens de Voorjaarsvergaderingen van 2018 en 2022 werden opnieuw wijzigingen aangenomen, onder andere in verband met de gewenste ANBI-status van de vereniging. 

Om de huidige statuten in te zien klikt u hier