Opdat wij niet vergeten

Herfst 2011 besloten Oud Harlingen en het Centraal Comité 1945
de 45 weggevoerde Joodse oorlogsslachtoffers via zogenoemde 'struikelstenen' te gaan herdenken. Een lijst van deze stadgenoten vindt u hier.


Tijdens de Najaarsvergadering 2011 verzorgde de heer Jan K. Norg de aftrap, met een presentatie over de opkomst en ondergang van de Joodse gemeenschap in Harlingen.

Het initiatief struikelstenen te gaan plaatsen bracht al snel een grote stroom giften op gang. Betrokken families en particulieren adopteerden stenen voor een persoon of een compleet gezin; anderen deden een kleinere gift. Binnen 6 weken was het benodigde bedrag van bijna € 6.000 toegezegd.

De belangstelling voor het project was groot. Bij het samenstellen van de lijst van weggevoerde Harlingers kwamen bovendien veel interessante gegevens boven water. Daarom werd besloten in het Hannemahuis ook een kleine tentoonstelling in te richten, en een boekje samen te stellen over de 45 Joodse inwoners die Harlingen begin 1940 nog telde.

De uitgave werd gepresenteerd op 20 augustus 2012, toen ook de struikelstenen in de trottoirs werden geplaatst. Met toespraken, muziek, Joodse familieleden en vele andere belangstellenden werd het een indrukwekkende dag.

Het boekje 'Over Ieske van Nico van Pietsje van Sakkie en al de anderen' beleefde 3 drukken. In het kielzog van het project werden ook zeven 'Joodse' gevelsteentjes gerestaureerd, bijvoorbeeld van eerstesteenleggingen.