Werkgroepen > Zeevaartschool

Projectgroep Zeevaartschool

In 2018 bestond het maritiem onderwijs in Harlingen 200 jaar. Voor het gedenkboek 'Leren navigeren', dat is verschenen, digitaliseerde een tijdelijke projectgroep het totale leerlingenregister van de Zeevaartschool.

De projectgroep telde 6 leden:
Eke van der Heide
Ans Helvrich-Riem
Renée Langhout
Varinia Westerhof
Rita Wiersma
Riekje Zijlstra-Heida

De begeleiding was in handen van Jeanine Otten van het Gemeentearchief. Het inhoudelijk breed opgezette, zeer informatieve en rijk geïllustreerde jubileumboek is geschreven door Jurjen Leinenga.

Informatie over het project is te verkrijgen bij:
Dhr. Chris Elsinga
Telefoon: 0518-481494
E-mail: chris@terp10.nl
    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}