Activiteiten > Zoutwinning

Zoutwinning

Vanaf eind 2019 wil Frisia Zout BV zout winnen voor de havenmond van Harlingen. Oud Harlingen vroeg de gemeenteraad in 2014 tevergeefs om niet aan de plannen mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat de beoogde zoutwinning geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed'.

Inmiddels behartigt onze 'dochteronderneming' Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH) deze zaak. Niet alleen namens de leden van Oud Harlingen, maar ook namens kerkrentmeesters, particuliere huizenbezitters en lokale, provinciale en landeliljke erfgoedorganisaties. Volg alles over de zoutwinning en de waarborgen om de stad tegen schade te beschermen via www.sbhh.nl
    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}