Activiteiten

De rijke historie van onze stad is een onuitputtelijke bron van verhalen. Daardoor geïnspireerd ondernemen we uiteenlopende activiteiten. Daarbij is altijd ruimte voor nieuwe ideeën.

Oud Harlingen ziet 't breed. Niet alleen oude gevels zijn het waard beschermd te worden, ook interieurs. Bovendien willen we als stad niet stilstaan. Hoe houden we de stad bij de tijd, zonder de historische waarde daarvan geweld aan te doen? Dat vraagt aandacht voor architectuur, materiaal- en kleurgebruik - maar ook voor het onzichtbare. Onze Harlinger taal bijvoorbeeld, geuren (of stank...) van vroeger, of de sporen van de geschiedenis die ondergronds te vinden zijn.

Een kleine greep uit de initiatieven die de Vereniging Oud Harlingen de afgelopen jaren nam:
► 2017 - oprichting van een stichting die schade aan erfgoed door zoutwinning moet voorkomen
► 2015 - oprichting van de Monumentenstichting Harlingen, voor o.a. bruggen en sluizen
► 2014 - tien lustrumactiviteiten in het kader van het 60-jarig bestaan
► 2013 - lancering van een plan voor het terugbrengen van de Zuiderbrug
► 2012 - restauratie van het toegangspoortje en gevelsteen van het oude Weeshuis
► 2011 - subsidiefonds Klein maar Fijn voor kleine restauraties nieuw leven ingeblazen
► 2010 - oprichting van een Werkgroep Bouwzaken die (ver)bouwplannen kritisch bekijkt

In de loop der jaren liet de Vereniging behalve het jaarlijkse tijdschrift ook een flink aantal andere uitgaven van de persen rollen: ansichtkaarten, boeken en wandelroutes bijvoorbeeld. Ook werden enkele monumenten geplaatst, onder andere ter herinnering aan de Harlinger molens, de kleurrijke opkoper Bouwe Smits, de Friesche Admiraliteit en aan weggevoerde Harlinger Joden. Oud Harlingen pleit regelmatig bij de gemeente voor het behoud van het stadsschoon, en voor een weloverwogen (her)ontwikkeling van de stad.

Wie suggesties voor nieuwe activiteiten heeft, is welkom die te melden bij het bestuur.