Contact > Adressen

Contactadressen

Binnen bestuur en werkgroepen van de vereniging Oud Harlingen zijn inmiddels vele tientallen vrijwilligers actief. Wilt u iets weten, bijdragen of doen?

► De (mail)adressen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u hier.
► Voor contactgegevens van het Filmfonds Oud Harlingen klikt u hier.
► Voor contact met de Werkgroep Stadshistorie klikt u hier.
► De contactpersoon van de Werkgroep Se Suuden en Se Wuuden vindt u hier.
► Voor de Werkgroep Bouwzaken klikt u hier.
► De contactpersoon van de Werkgroep Archiefonderzoek vindt u hier.
► Contactgegevens van de redactie van het Magazine vindt u hier.

Bij de vereniging Oud Harlingen houden we van korte lijnen, daarom vindt u ook veel telefoonnummers op onze site. Een beller is vaak sneller!    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}