Vereniging > Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen

Tweemaal per jaar nodigt het bestuur alle leden uit voor een bijeenkomst. De toegang is gratis, het programma gevarieerd en de vereniging trakteert u zelfs op een kopje koffie en een drankje.

Op een vrijdagavond in april wordt de Voorjaarsvergadering gehouden. Die start met een huishoudelijk gedeelte, met onder andere het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening.
Het grootste deel van de avond is ingeruimd voor lezingen en andere presentaties rond de geschiedenis van Harlingen.

De Najaarsvergadering is in november. Deze bijeenkomst vindt ook plaats op een vrijdagavond, zodat oud-Harlingers de vergadering kunnen combineren met een weekendbezoek aan vrienden of familie. In een reünie-achtige sfeer zijn er diverse sprekers en vaak ook oude filmbeelden, getoond door het Filmfonds van de vereniging.

Woonde u nog niet eerder een ledenvergadering bij? Probeer het eens, het is altijd gezellig en informatief! In de convocatie, die u als lid thuisgestuurd krijgt, worden locatie en aanvangstijd vermeld, dus houd die goed in de gaten. Verslagen van voorbije vergaderingen vindt u onder 'Downloads' bij 'Ledenvergaderingen'.    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}