Vereniging

Een springlevende vereniging

De Vereniging Oud Harlingen staat sinds 8 november 1954 op de bres voor het het monumentale karakter van Harlingen.

Aan het begin jaren vijftig van de twintigste eeuw kampten veel monumentale panden in de Harlinger binnenstad met achterstallig onderhoud en zelfs verval. Dat was voor een groepje verontruste burgers aanleiding de Vereniging Oud Harlingen op te richten, met als doel het monumentale karakter van de stad in stand te houden.

De Vereniging wil de geschiedenis van de stad een plaats geven in de toekomst. Dat doel wordt inmiddels gesteund door ruim 1500 leden, waarvan enige tientallen actief zijn binnen diverse werkgroepen. Zo kunnen we als Vereniging allerlei activiteiten ontplooien: van archiefonderzoek tot advisering, van het voeren van rechtsgedingen tot het uitgeven van publicaties. U leest hierover onder het kopje Activiteiten en in de jaarverslagen op de pagina Downloads.

Het lidmaatschap van de Vereniging bedraagt minimaal € 20,00 per jaar. Leden hebben gratis toegang tot de gezellige bijeenkomsten in voor- en najaar, ontvangen tweemaal per jaar een Nieuwsbrief en in november het jaarlijkse Magazine Oud Harlingen. Aanmelden als lid kan via dit formulier.
    {{ $localize(\'address_form.address1\') }}
    {{ $localize(\'address_form.address2\') }}
    {{ $localize(\'address_form.city\') }}
    {{ $localize(\'address_form.country\') }}
    {{ $localize(\'address_form.postalCode\') }}